Øvingstider aspiranter og junior 1 – musikk

Aspiranter og korpsets junior1-musikanter starter opp sammen som stort aspirantkorps den 3. oktober klokken 1715 hos instruktør Mani Aminzadeh. De individuelle timene som ligger mellom 1715 og 1800 må flyttes på for disse musikantene.