Aktiviteter

Hana skolekorps har mange aktiviteter gjennom året. For å ha oversikt sender vi ved skolestart ut en aktivitetsplan for hele året. De fleste aktivitetene går igjen hvert år, med bare en liten justering av datoen.

 • De viktigste aktivitetene er:
 • Høstseminar, obligatorisk helgeøvelse for musikk og drill (vanligvis i september, noen ganger i oktober)
 • Høstkonsert (oktober)
 • Julegrøt, sosialt arr. for alle medlemmer med familie (en tirsdag i desember)
 • Hyttetur, sosialt arr. for ungdommene (7. klasse og oppover) i korpset (1. helg i januar)
 • Rogalandsmesterskap, musikkkonkurranse i Stavanger (mars)
 • Vårseminar, obligatorisk helgeøvelse for musikk og drill (første helg etter påske)
 • Årsmøte (siste dagen i vårseminaret)
 • Vårbasar, sosialt arr. for medlemmer og familier (april)
 • Konfirmantspilling (vi spiller for alle våre konfirmanter på festen)
 • 17. mai, vi driller og spiller, samt har kafe.
 • Sommertur, rett etter skoleslutt. Alle unntatt aspiranter kan være med. Vi reiser på utenlandstur annet hvert år, og til NM annet hvert år.

Se ellers undersidene på aktiviteter, drill og musikk for mer informasjon.