Seminar

Vi har et seminar på høsten og et på våren.

Seminarene er obligatoriske for både drill og musikk. Det er mye øvelser på musikk og drill, og mye morro med forskjellige sosiale aktiviteter.

Aspirantene er med på lørdagen, ofte i tidsrommet 14-21.

Junior og senior møter fredag kveld (rundt kl. 18) og blir hentet søndag ettermiddag. Ved henting pleier det være en hentekonsert.