Arbeidsinstruks for foreldre på vakt – Seminarer

Det er viktig at alle leser og setter seg inn i arbeidsoppgavene før en starter
på sin vakt.

· Det skal være en god rapportering når vi bytter vakt. Avtroppende vakt
informer om hva de har gjort, om noe spesielt har skjedd, barn de har
hatt et ekstra øye med o.s.v.

· Vi skal være tydelige voksne. Dette gjøres best med å være samme med
barna og bli kjent med dem. Vi har ansvar for alle barna når vi er på vakt.

· Brannvakt/nattevakt: I tillegg til å være en voksen barna kan komme
til ved behov, skal brannvakten gå brannrunder hver halvtime. Sett deg
inn i brannrutinene, ta regelmessige runder og sjekk alle rom.
Nattevaktene lager også til frukt/grønnsaker som korpsingene kan få i
pausene. Sjekk gjerne bosspann, er de fulle tøm dem og sett i nye poser.

· Kjøkkenvakt: Se vaktliste for hvilken mat som skal servers. Lag mat,
server og rydd etterpå.

· Dagvakt: Engasjer deg der det er behov. Hjelp til der det er nødvendig.
Sjekk gjerne bosspann, er de fulle tøm dem og sett i nye poser.

· Kveldsvakt: Opptelling av antall barn, sjekk at alle er inne i skolebygget.
Lyset slukkes i det yngste rommet kl. 23.00. Ro fra 23.30. I det nestyngste
rommet slukkes lyset 23.30, ro fra 24.00. De som sover i det eldste
rommet må ta ansvar for egen sovetid, men om noen i det rommet
ønsker å sove så skal det være ro kl. 00.30, da må de som vil være sosiale
være i fellesrommet.
Samtidig som vi tåler litt overtramp her, det kan være vanskelig og sovne
på seminarJ Bruk fornuft og husk at det er vi voksne som har ansvar for
at barna får nok søvn. Oppstår det utfordringer på et rom, så har en
mulighet til og flytte på barn.

· Rydding: Hjelpe til der man ser det trengs.

· Kontaktperson: Dette er hovedansvarlig for vaktene. De sitter vakt i
inngangspartiet og har ansvaret for å inn- og utregistrere korpsinger,
vakter og andre i bygget. Husk at når vi låner bygget så har vi ansvaret
for hele bygget.

Kontaktpersonen fordeler oppgaver til vaktene, og hjelper ellers til der
det trengs, men man bør sørge for at det alltid sitter en person ved
inngangen.