Uniformsreglement

Slik skal uniformen «merkes»

Like mange stjerner som antall år i korpset. Ved oddetall starter en på høyre krage.

Lyre på hver skulder, drill er unntatt. (Bøy spissen eller sy fast, skal være midt på epåletten.)

Flagg på høyre side og Hana merket på venstre side. Skal være 3 fingre under/ned fra skulderklaff.