Verdier og visjon

Våre kjerneverdier
ROMSLIGHET: Hos oss har alle lov å være seg selv og alle får være med – alltid.
VENNSKAP: Vi har et kunstnerisk og sosialt fellesskap på tvers av alder og kjønn.
KUNSTNERISK UTVIKLING: Hos oss får alle utfordringer tilpasset sitt nivå.

 

Vi skal være et korps som skaper glede og god stemning gjennom aktivitetene våre. Vi skal gi medlemmene våre et fundament for kunstnerisk utvikling i et trygt sosialt miljø.

Visjon

«Byens beste og blideste korps».