Drillen

  • Drillen i Hana skolekorps er delt inn i flere grupper etter alder:
  • Aspiranter:  man er aspirant i et år.Man kan begynne som aspirant i 2.-4. klasse.
  • Junior: Man er junior i tre år før man blir senior.
  • Senior: Dette er de eldste i drillen. Aldersspennet er fra 12-20 i denne gruppen.

Drillen trenes av drillinstruktører. Disse er i all hovedsak rekruttert fra egne rekker, og kurset med omfattende instruktørkurs.

  • Treningstider:

Drillen har noen faste konkurranser de deltar i. De to viktigste er Stavdrill i Bergen (november hvert år) og Vinterpokalen på Haugalandet (februar hvert år). Disse konkurransene går over en helg.

I tillegg har vi i Hana skolekorps et drillkurs i januar hvert år der vi inviterer andre drilltropper til å komme.