Kulturskole og korps

I tillegg til gruppe og samspilløvelser på korpskveldene forventes det at musikanter i Hana skolekorps også får individuell undervisning på sitt instrument gjennom kulturskolen. Dette er viktig for korpsingens musikalske utvikling og for å lære god teknikk og riktig behandling av instrumentet. Dessverre er det gjerne noe ventetid for å få plass. Korpset tilbyr derfor individuell undervisning(på Hana skole) for dem som står på venteliste til kulturskolen og for dem som enda er for unge til å delta der. Men det forventes at man søker eleven inn på kulturskolen innen fristen og takker ja til plass når man får den. Korpset har ikke kapasitet til å tilby individuell undervisning til flere enn dem som venter på plass ved kulturskolen.

Kulturskoleundervisningen foregår vanligvis på kulturskolen(ved Vågen videregående skole) eller unntaksvis ved at læreren flytter undervisningen til Hana skole eller et annet sted etter avtale med elev og foresatte. Denne undervisningen er uavhengig av korpset og foregår derfor gjerne på andre dager enn korpskveldene. Men vi har god kontakt og godt samarbeid med kulturskolen. Og noen av korpsets instruktører arbeider også der.

Kulturskolen tilbyr:
– Dyktige, velutdannede lærere
– Elevplass så lenge en vil (og i alle fall så lenge en er medlem av korpset).
– Velutstyrte undervisningsrom – aldri mangel på passende akkompagnement, lytteeksempler osv.
– Forutsigbarhet – lite flytting av timer
– Kontakt med andre på samme instrument, på andre instrumenter og på tvers av bydeler
– Prosjekter med andre kunstuttrykk, som dans, drama, bilde
– Eventyrstien og Kulturskolens Dager med konserter og opptredener for foreldre og andre på de rareste steder.

Søknadsfrist er 1. mai. Søk her: http://www.sandneskulturskole.no/Her-søker-du-64.aspx

For  mer informasjon om musikkundervisningen ved kulturskolen, sjekk:  http://www.sandneskulturskole.no/Musikk-2.aspx