Informasjon til NYE KORPSINGER

 

Informasjon om Hana skolekorps:

Har du lyst til å være med i korpset?

Det er en flott aktivitet å være med i korpset. Du lærer å bli god til å spille instrumentet ditt. Du får uniform. Du spiller og marsjerer hele 17. mai.
Dette visste du sikkert. Her kommer litt informasjon som du kanskje ikke kjente til:
– Musikantene øver på tirsdagene fra fem til åtte på Hana skole. Drillerne øver på flere forskjellige dager i uken i forskjellige haller i byen.
– Nybegynnere kalles aspiranter. Musikkaspirantene har egne øvinger på tirsdager fra seks til sju til de har blitt kjent med instrumentet sitt og lært de viktigste grepene. Drillaspirantene har også egne treninger.
-Musikkaspirantene får egen instrumentopplæring i korpsregi inntil de har fått plass på Kulturskolen
– Dirigenten vår heter Vidar Kenneth Johansen.
– Hovedtrener for drillen heter Heidi Kristensen.
– Hver høst og hver vår drar vi på seminar. Da er vi sammen en hel helg på en skole i nærheten. Vi spiller, øver, leker, hygger oss, spiser og sover på samme sted.
– Hver høst og vår er det en viktig konsert eller en konkurranse som korpset deltar i. Da kommer mange foreldre og andre vi kjenner (og ikke kjenner)og hører og ser på.
– Korpset har årlig en sommertur der både medlemmer og foreldre kan være med.
– I korpset er det medlemmer i alle aldre fra 3.-klassinger til nittenåringer som er russ.          Alle spiller og driller sammen og må hjelpe hverandre. Derfor er alle greie med hverandre.
– Korpset tar også imot eldre nybegynnere og viderekomne.

 Informasjon for foreldre

Det er en berikelse å ha et barn i korpset. Å høre fra barneværelset at spilleferdighetene kommer seg er en spesiell opplevelse. Ryktene om hvor travelt det er å være korpsforeldre er nok overdrevet, men noen plikter følger med. Og noen utgifter blir det også.

Dette bør dere foreldre til det nye korpsmedlemmet vite om:
– Det må gjøres en del jobber knyttet til dugnader, loppemarked, salg av varer til inntekt for korpset og vakthold på seminarer. Regn med to slike jobber per halvår. Obs:                  Aspirantforeldre er fritatt fra dugnader.
– Kontingenten er for tiden kr. 1500 for aspiranter(første år), 2000 for junior(2. og 3. år) og deretter 2500 per år. I tillegg må musikantene få undervisning ved Sandnes kulturskole. Plass ved Kulturskolen søkes på: http://www.sandneskulturskole.no  Se også egen info – kulturskole og korps.
– Noen foreldre trengs i styret og alle deltar i skolekorpsets komiteer, som loppemarkedskomiteen og 17. mai-komiteen.
– Det positive med at alle foreldre deltar er at vi blir godt kjent med hverandre. Vi har et svært godt miljø blant foreldrene i korpset og det er som regel varm kaffe å få for dem som ønsker å sitte ned og ta en prat mens ungene spiller.

Ta ellers gjerne kontakt med oss på e-post: leder@hanaskolekorps.no