Kontakt

2016-2017

Leder: Ingrid W Eftestøl 97068506
Sekretær/Uniform: Jorunn Johannesen 41410081
Kasserer:
kassererassistent:
Einar Mathisen
Trygve Eftestøl
92235713
99291790
drill: Rune Helliesen 41102345
Noter/Instrumentforvalter: Åsa Christiansen 48048962
Loppemarked:  Hans Inge Olsen 41531504
Web: Hans Inge Olsen 41531504
Dirigent: Vidar Kenneth Johansen 91719163
Tillitsvalgt Musikk: Trym – Asser
Tillitsvalgt Drill: Ane

 

 

Hana skolekorps kan kontaktes på følgende

      Hana skolekorps postboks 515                                                                                            4304 Sandnes

   Bankonto 3260 21 54229  Organisasjonsnr. 875580922